พิธีการให้โอวาท และมอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานมอบโอวาทแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรงมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีการให้โอวาท และมอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยเขตสมุทรสาคร ห้องประชมุมหาชัย