ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้ง ๓ “มหาชัยเกมส์”

คุณสมบัตินักกีฬา “มหาชัยเกมส์”

กำหนดการแข่งขัน “มหาชัยเกมส์”

  ใบสมัครส่วนบุคคล

แผงรูป การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี ๒๕๖๒

๑. แบบฟอร์มรายชื่อและบัญชีแยกประเภทนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 “มหาชัยเกมส์” อายุ ๖ – ๗ ปี

๒. แบบฟอร์มรายชื่อและบัญชีแยกประเภทนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 “มหาชัยเกมส์” อายุ ๘-๙ปี

๓. แบบฟอร์มรายชื่อและบัญชีแยกประเภทนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 “มหาชัยเกมส์” อายุ๑๐-๑๑ปี

๔.แบบฟอร์มรายชื่อและบัญชีแยกประเภทนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 “มหาชัยเกมส์” อายุ ๑๒-๑๔ ปี

๕. แบบฟอร์มรายชื่อและบัญชีแยกประเภทนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3 “มหาชัยเกมส์” อายุ ๑๕-๑๗ ปี

ใบสมัครส่วนบุคคล การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๓ “มหาชัยเกมส์”

แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม (ENTRY FORM BY NAME II)