นายศิรสิทธิ์ สมวงศ์ แข่งขันยูโดรุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก ใด้รับรางวัลเหรียญทองแดงที่สามครับ

นายศิรสิทธิ์ สมวงศ์ แข่งขันยูโดรุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก ใด้รับรางวัลเหรียญทองแดงที่สามครับ