นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล


นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
มอบเหรียญรางวัลกีฬาเทควันโดหญิงเดี่ยว