การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ระดับกลาง

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป้นประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ระดับกลาง